Velkommen til Fagdagen 2017

Hvordan jobbe med valg?

De fleste må regne med at karriere- og utdanningsvalg må tas flere ganger og gjennom hele livet. Hvordan kan den enkelte foreta karrierevalg for fremtiden? Hvordan kan veilederen bidra til å sette den enkelte i bedre stand til å gjøre gode valg? Finnes det verktøy eller metoder som kan være nyttig i dette arbeidet?

Tirsdag 25. april 2017 ønsker Karrieresenter Østfold velkommen til en fagdag hvor valg er på agendaen. Årets foredragsholder er Lisbeth Højdal, og dagen vil inneholde en kombinasjon av ulike teorier, metoder, verktøy og praktiske øvelser.

Målgruppen for fagdagen er rådgivere i grunnopplæringen og veiledere i NAV. Det er begrenset antall plasser – førstemann til mølla! Påmelding innen 1. april 2017.

Vi gleder oss til å dele faglig påfyll og inspirasjon ved Hafslund konferansesenter i Sarpsborg.